sprawy w sądzie rejonowym przez Internet

Portal Informacji Sądu – sprawy w sądzie rejonowym przez Internet

4.2
(5)

Portal Informacji Sądu daje Ci możliwość sprawdzenia sprawy w sądzie rejonowym przez Internet. Kto korzystał z możliwości obserwowania spraw w e-sądzie zrozumie, jak bardzo przydatne jest to rozwiązanie. A Portal Informacji Sądu Powszechnego (PISP) oferuje bardziej zaawansowane rozwiązania niż e-sąd. Słyszeliśmy wielokrotnie, że nowe technologie wchodzą poważnie na sale sądowe. Teraz czas przekonać się o tym w praktyce. Zobacz zatem, jak założyć konto w sądzie rejonowym i śledzić swoje sprawy.

Możliwość utworzenia bezpłatnego konta w e-sądzie ułatwia życie wielu dłużnikom. W czasach gdy ludzie podróżują, pandemia zamyka ich wiele kilometrów od domu, nietrudno przegapić np. nakaz zapłaty z sądu. Możliwość kontrolowania sprawy w sądzie rejonowym przez Internet wydaje się nieoceniona.

Portal Informacji Sądu – sąd przez Internet

W końcu każdy dostaje do ręki narzędzie, które pozwala bez ruszania się z domu wejrzeć w sprawę sądową i dokumenty z nią związane. Cztery słowa: Portal Informacji Sądu Powszechnego otwierają dzisiaj drogę do sądu przez Internet.

Chcesz sprawdzić dokumenty sprawy w Sądzie rejonowym? A może odsłuchać przebieg rozprawy? Dzisiaj to możliwe, a to nie wszystko …

Sąd musi dokładnie zweryfikować tożsamość użytkownika, któremu ujawni dane dot. postępowania sądowego. Pomimo tego w dzisiejszych czasach, wszystko można załatwić on-line, począwszy od rejestracji. Pod pewnymi warunkami.

Czego potrzebujesz, aby otworzyć konto on-line w Sądzie Rejonowym?

Jeśli cała procedura ma przebiegać całkowicie on-line i całkowicie bez opłat będziesz potrzebować:

 1. Dostępu do Internetu
 2. Profilu Zaufanego (ePUAP) – zobacz gdzie błyskawicznie założysz profil zaufany przez Internet.
 3. Informacji do jakiej Apelacji przypisany jest Twój Sąd – łatwo sprawdzisz to na stronie: https://portal.krakow.sa.gov.pl/#/courtlistbulletin
 4. 15 min. czasu.

Jeżeli nie masz i nie chcesz mieć Profilu Zaufanego, będziesz musiał wybrać się na spacer do najbliższego sądu w Twojej apelacji, aby zweryfikować konto. Tam w Biurze Obsługi Interesanta należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (tym użytym do rejestracji konta).

Jeśli nie masz głowy do żadnej z powyższych opcji, zawsze możesz wysłać w tej sprawie adwokata z pełnomocnictwem. Po co jednak iść w koszty, kiedy rejestracja na prawdę nie jest skomplikowana?

Jak założyć konto w sądzie rejonowym przez Portal Informacji Sądu?

Oto instrukcja krok po kroku:

Po pierwsze – należy odnaleźć stronę Portalu Informacji Sądu. Może to być np. https://portal.waw.sa.gov.pl czy https://portal.poznan.sa.gov.pl/ itd. Tyle stron, a przecież to wciąż jeden portal. Dla wielu może to być mylące. Użyj dowolnej strony Portalu Informacji Sądu i po jej otwarciu wybierz swoją apelację (czyli obszar na którym jest Twój Sąd Rejonowy).

Pamiętaj! Po rejestracji możesz zmieniać apelacje, które chcesz śledzić. Dlaczego wybierasz apelację, a nie konkretny Sąd? Portal Informacji Sądu obejmuje bowiem właściwy Tobie Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny.
Strona Portal Informacji Sądu Powszechnego
il.1. Rejestrację zacznij od wyboru apelacji

Kolejnego kroku, który w Portalu określono jako pierwszy objaśniać nie trzeba. Akceptacja regulaminu to standard.

Akceptacja regulaminu portalu Informacji Sądu
il. 2. Zapoznajemy się z regulaminem i przechodzimy dalej.

W kolejnym kroku podajemy swoje dane dane z dokumentu (PESEL i np. numer dowodu osobistego). Jako typ użytkownika wskaż „użytkownik zwykły” – to opcja dla osób, które samodzielnie chcą kontrolować swoje sprawy.

internetowe konto w sądzie rejonowym dla zwykłego użytkownika
il. 3. Jako zwykły obywatel wybierasz podstawowy typ użytkownika.

Na kolejnej stronie zwróć uwagę na małe pole „Powiadamiaj e-mailem o zmianach w sprawach”. Zaznacz je, a system automatycznie wyśle Ci e-maila wówczas, gdy coś się zmieni w dotyczących Ciebie postępowaniach.

Portal Informacji Sądu udostępnia powiadomienia z sądu rejonowego e-mailem
il. 4. Dlatego Portal Informacji Sądu ułatwia życie.

Portal Informacji Sądu umożliwia podanie kilku adresów:

adres do korespondencji dla Sądu
il. 5 Podajemy nasze adresy

Oczywiście warto zwrócić uwagę na to, żeby odpowiednio oznaczyć adres zamieszkania.

Wykaz adresów dla Sądu Powszechnego
il. 6 Poprawnie dodany adres zamieszkania pojawia się na liście

Pozycja piąta na portalowej liście nie jest obligatoryjna. Na tym etapie można złożyć „Wniosek o udzielenie dostępu do sprawy” poprzez poprawne wypełnienie formularza. Pola Sąd, Wydział, Repertorium wybierane są z listy rozwijanej. Resztę wypełniasz ręcznie.

podpisywanie wniosku Profilem Zaufanym bez wychodzenia z domu
il. 7. Wniosek o konto w portalu sądu złożysz dzięki Profilowi Zaufanemu

Po wysłaniu wniosku i podpisaniu go Profilem Zaufanym naszym oczom ukazuje się informacja o aktywacji konta. Pamiętaj login to Twój numer PESEL.

komunikat o pomyślnym założeniu konta w sądzie
il. 8. Konto w PISP utworzone

Chociaż panel logowania udostępnia możliwość:

 1. Logowania przy pomocy numeru PESEL i hasła
 2. Przy użyciu Profilu Zaufanego

to na początek skorzystasz tylko z tej drugiej opcji. Po prostu nie masz nadanego hasła.

Wybór metody logowania do PISP
il. 9 Hasło czy Profil Zaufany? Na początku nie masz wyboru.

Jeśli wolisz logować się przy pomocy pierwszej z tych opcji skorzystaj z opcji „Nie pamiętam hasła” – wówczas otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia hasła.

resetowanie hasła
il. 10. Ustawiamy hasło do Portalu Informacji Sądu

Na tym kończysz rejestrację w Portalu Informacji Sądu. Czas się zalogować.

Sprawa sądowa online – co znajdziesz w sądzie przez Internet

Po zalogowaniu się do PISP łatwo odnajdziesz najnowsze sprawy, najbliższe posiedzenia sądu czy ostatnie dokumenty w sprawach, które są z Tobą związane.

Rozbudowany widok dotyczący spraw sadowych w panelu użytkownika
il. 11 Widok po zalogowaniu się do portalu sądowego

Warto upewnić się, że w opcjach jakie udostępnia Portal Informacji Sądu Powszechnego ustawione są powiadomienia o zmianach w toczących się sprawach. Domyślnie są to powiadomienia e-mail.

Portal Informacji Sądu wysyła powiadomienia o stanie spraw
il. 12 Sąd powiadomi Cię o stanie spraw e-mailem
Klasyczna informacja mailem o zmianie w Portalu Informacji Sądu dot danej sprawy wygląda tak:

W dniu {data} w sprawie {sygnatura} zarejestrowano nową czynność.

Sprawa jest dostępna pod adresem: {adres url odsyłający do sprawy}

Powyższa informacja została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.

Wszystkie powiadomienia jakie wysłał Ci portal odnajdziesz również w zakładce „Powiadomienia”

Jakie informacje dostarcza sąd rejonowy przez Internet

Jeśli w Portalu Informacji Sądu pojawi się jakaś sprawa to po jej wybraniu zobaczysz szczegółowe dane:

 • Sąd,
 • Wydział,
 • sygnaturę,
 • skład orzekający,
 • datę wpływu,
 • datę zakończenia lub stan sprawy (wyświetlany dla spraw zakończonych),
 • przedmiot sprawy,
 • tytuł teczki,
 • dane o wartości przedmiotu sporu oraz o sposobie rozstrzygnięcia sprawy (w przypadku jej zakończenia)

Najlepsze jednak przed nami, dzięki rozwojowi technologii.

PISP informuje użytkownika o terminach rozpraw przyszłych i historycznych. Umożliwia użytkownikowi dostęp do zapisu audio lub audio-video rozprawy (e-protokół).

Znajdziesz je w zakładce „Posiedzenia” w czwartym dniu roboczym od daty jego sporządzenia.

Zapis audio posiedzenia lub jego streaming zamawiamy w odpowiedniej zakładce
il. 13. Tutaj znajdziesz informacje o posiedzeniach sądu i złożysz wnioski.

Prócz możliwości pobrania lub odsłuchania e-protokołów użytkownik może w Portalu Informacji Sądu

złożyć wniosek o przeprowadzenie rozprawy odmiejscowionej, wniosek o strumieniowanie sprawy on-line lub wniosek o
wykonanie automatycznego rozpoznania mowy na tekst.

to wszystko powoduje, że rozprawy mogą przenieść się do świata wirtualnego. Nie da się ukryć, że pandemia drastycznie odmienia to w jaki sposób zaczynają funkcjonować urzędy i Sądy.

Pełną informację o korzystaniu z PISP znajdziesz na stronie: https://portal.waw.sa.gov.pl/#/help

Sąd rejonowy przez Internet w świetle prawa

Opcja przeprowadzenia sprawy w sądzie rejonowym przez Internet wiąże się z takim oto przepisem.

Prawo do Sądu on-line

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”:

 1. rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących;
 2. przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu;
 3. jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.

Dz.U.2020.374, Art. 15zzs1. 366 [Rozprawa odmiejscowiona w postępowaniu cywilnym; zarządzenie przeprowadzenia posiedzenia niejawnego zamiast rozprawy lub posiedzenia jawnego]

źr. portal.waw.sa.gov.pl

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.2 / 5. Liczba głosów: 5

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

3 komentujących “Portal Informacji Sądu – sprawy w sądzie rejonowym przez Internet”

 1. Mam jedno pytanie związane z artykułem. Czy posiadanie konta i podglądanie przebiegu sprawy czy też zaznajomienie się z wyrokiem poprzez internet powoduje, że ten wyrok uznaje się za dostarczony stronie? Inaczej- czy wersja papierowa nie musi już zostać dostarczona?

  1. Dzień dobry, proszę zwrócić uwagę, że ten portal nie obsługuje tylko jednego rodzaju postępowań. W artykule skupiamy się jedynie na podstawach tematu. Istnieją doskonałe portale roztrząsające takie kwestie prawne od strony czysto technicznej. Dlatego jeśli chce Pan(-i) zgłębić temat to podpowiem, że np. w sprawach karnych doręczanie odbywa się aktualnie na zasadach: https://sip.lex.pl/procedury/sposoby-doreczania-decyzji-procesowych-w-postepowaniu-karnym-1610615777, a np. w sprawach cywilnych https://www.arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/s607/ Jeśli potrzebuje Pan(-i) konsultacji w konkretnym przypadku zapraszam do kontaktu na adres prawnicy@mamdlugi.pl

Zostaw swój komentarz...