sprawy w sądzie rejonowym przez Internet
|||

Portal Informacji Sądu – sprawy w sądzie rejonowym przez Internet

4.5
(8)

Portal Informacji Sądu daje Ci możliwość sprawdzenia sprawy w sądzie rejonowym przez Internet. Kto korzystał z możliwości obserwowania spraw w e-sądzie zrozumie, jak bardzo przydatne jest to rozwiązanie. A Portal Informacji Sądu Powszechnego (PISP) oferuje bardziej zaawansowane rozwiązania niż e-sąd. Słyszeliśmy wielokrotnie, że nowe technologie wchodzą poważnie na sale sądowe. Teraz czas przekonać się o tym w praktyce. Zobacz zatem, jak założyć konto w sądzie rejonowym i śledzić swoje sprawy.

Możliwość utworzenia bezpłatnego konta w e-sądzie ułatwia życie wielu dłużnikom. W czasach gdy ludzie podróżują, pandemia zamyka ich wiele kilometrów od domu, nietrudno przegapić np. nakaz zapłaty z sądu. Możliwość kontrolowania sprawy w sądzie rejonowym przez Internet wydaje się nieoceniona.

Portal Informacji Sądu – sąd przez Internet

W końcu każdy dostaje do ręki narzędzie, które pozwala bez ruszania się z domu wejrzeć w sprawę sądową i dokumenty z nią związane. Cztery słowa: Portal Informacji Sądu Powszechnego otwierają dzisiaj drogę do sądu przez Internet.

Chcesz sprawdzić dokumenty sprawy w Sądzie rejonowym? A może odsłuchać przebieg rozprawy? Dzisiaj to możliwe, a to nie wszystko …

Sąd musi dokładnie zweryfikować tożsamość użytkownika, któremu ujawni dane dot. postępowania sądowego. Pomimo tego w dzisiejszych czasach, wszystko można załatwić on-line, począwszy od rejestracji. Pod pewnymi warunkami.

Czego potrzebujesz, aby otworzyć konto on-line w Sądzie Rejonowym?

Jeśli cała procedura ma przebiegać całkowicie on-line i całkowicie bez opłat będziesz potrzebować:

 1. Dostępu do Internetu.
 2. Potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy Profilu Zaufanego (ePUAP) (natomiast logowanie dostępne jest przez: Profil zaufany, aplikację mObywatel, bankowość elektroniczną, e-Dowód oraz USE eID).
 3. Informacji do jakiej Apelacji przypisany jest Twój Sąd – możesz zacząć poszukiwania od wizyty na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/Właściwości_terytorialne_sądów_powszechnych_w_Polsce
 4. 15 min. czasu.

Jeżeli nie masz i nie chcesz mieć Profilu Zaufanego, będziesz musiał wybrać się na spacer do najbliższego sądu w Twojej apelacji, aby zweryfikować konto. Tam w Biurze Obsługi Interesanta należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (tym użytym do rejestracji konta).

Jeśli nie masz głowy do żadnej z powyższych opcji, zawsze możesz wysłać w tej sprawie adwokata z pełnomocnictwem. Po co jednak iść w koszty, kiedy rejestracja na prawdę nie jest skomplikowana?

Jak założyć konto w sądzie rejonowym przez Portal Informacji Sądu?

Oto instrukcja krok po kroku:

Po pierwsze – należy odnaleźć stronę Portalu Informacji Sądów Powszechnych – https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/ Dla wielu słowo Wrocław w linku może być mylące. Jednak pod tym jednym adresem zawsze zaczynamy wizytę na stronie PISP-u. Użyj trony Portalu Informacji Sądu i po jej otwarciu wybierz swoją apelację (czyli obszar na którym jest Twój Sąd Rejonowy).

Pamiętaj! Po rejestracji możesz zmieniać apelacje, które chcesz śledzić. Dlaczego wybierasz apelację, a nie konkretny Sąd? Portal Informacji Sądu obejmuje bowiem właściwy Tobie Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny.
Strona Portal Informacji Sądu Powszechnego
il.1. Rejestrację zacznij od wyboru apelacji

Kolejnego kroku, który w Portalu określono jako pierwszy objaśniać nie trzeba. Akceptacja regulaminu to standard.

Akceptacja regulaminu portalu Informacji Sądu
il. 2. Zapoznajemy się z regulaminem i przechodzimy dalej.

W kolejnym kroku podajemy swoje dane dane z dokumentu (PESEL i np. numer dowodu osobistego). Jako typ użytkownika wskaż „użytkownik zwykły” – to opcja dla osób, które samodzielnie chcą kontrolować swoje sprawy.

internetowe konto w sądzie rejonowym dla zwykłego użytkownika
il. 3. Jako zwykły obywatel wybierasz podstawowy typ użytkownika.

Na kolejnej stronie zwróć uwagę na małe pole „Powiadamiaj e-mailem o zmianach w sprawach”. Zaznacz je, a system automatycznie wyśle Ci e-maila wówczas, gdy coś się zmieni w dotyczących Ciebie postępowaniach.

Portal Informacji Sądu udostępnia powiadomienia z sądu rejonowego e-mailem
il. 4. Dlatego Portal Informacji Sądu ułatwia życie.

Portal Informacji Sądu umożliwia podanie kilku adresów:

adres do korespondencji dla Sądu
il. 5 Podajemy nasze adresy

Oczywiście warto zwrócić uwagę na to, żeby odpowiednio oznaczyć adres zamieszkania.

Wykaz adresów dla Sądu Powszechnego
il. 6 Poprawnie dodany adres zamieszkania pojawia się na liście

Pozycja piąta na portalowej liście nie jest obligatoryjna. Na tym etapie można złożyć „Wniosek o udzielenie dostępu do sprawy” poprzez poprawne wypełnienie formularza. Pola Sąd, Wydział, Repertorium wybierane są z listy rozwijanej. Resztę wypełniasz ręcznie.

podpisywanie wniosku Profilem Zaufanym bez wychodzenia z domu
il. 7. Wniosek o konto w portalu sądu złożysz dzięki Profilowi Zaufanemu

Po wysłaniu wniosku i podpisaniu go Profilem Zaufanym naszym oczom ukazuje się informacja o aktywacji konta. Pamiętaj login to Twój numer PESEL.

komunikat o pomyślnym założeniu konta w sądzie
il. 8. Konto w PISP utworzone

Chociaż panel logowania udostępnia możliwość:

 1. Logowania przy pomocy numeru PESEL i hasła
 2. Przy użyciu Profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej, e-Dowodu oraz USE eID

to na początek skorzystasz tylko z tej drugiej opcji. Po prostu nie masz nadanego hasła.

Wybór metody logowania do PISP
il. 9 Hasło czy Profil Zaufany? Na początku nie masz wyboru.

Jeśli wolisz logować się przy pomocy pierwszej z tych opcji skorzystaj z opcji „Nie pamiętam hasła” – wówczas otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia hasła.

resetowanie hasła
il. 10. Ustawiamy hasło do Portalu Informacji Sądu

Na tym kończysz rejestrację w Portalu Informacji Sądu. Czas się zalogować.

Sprawa sądowa online – co znajdziesz w sądzie przez Internet

Po zalogowaniu się do PISP łatwo odnajdziesz najnowsze sprawy, najbliższe posiedzenia sądu czy ostatnie dokumenty w sprawach, które są z Tobą związane.

Rozbudowany widok dotyczący spraw sadowych w panelu użytkownika
il. 11 Widok po zalogowaniu się do portalu sądowego

Warto upewnić się, że w opcjach jakie udostępnia Portal Informacji Sądu Powszechnego ustawione są powiadomienia o zmianach w toczących się sprawach. Domyślnie są to powiadomienia e-mail.

Portal Informacji Sądu wysyła powiadomienia o stanie spraw
il. 12 Sąd powiadomi Cię o stanie spraw e-mailem
Klasyczna informacja mailem o zmianie w Portalu Informacji Sądu dot. danej sprawy wygląda tak:

W dniu {data} w sprawie {sygnatura} zarejestrowano nową czynność.

Sprawa jest dostępna pod adresem: {adres url odsyłający do sprawy}

Powyższa informacja została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.

Wszystkie powiadomienia jakie wysłał Ci portal odnajdziesz również w zakładce „Powiadomienia”

Jakie informacje dostarcza sąd rejonowy przez Internet

Jeśli w Portalu Informacji Sądu pojawi się jakaś sprawa to po jej wybraniu zobaczysz szczegółowe dane:

 • Sąd,
 • Wydział,
 • sygnaturę,
 • skład orzekający,
 • datę wpływu,
 • datę zakończenia lub stan sprawy (wyświetlany dla spraw zakończonych),
 • przedmiot sprawy,
 • tytuł teczki,
 • dane o wartości przedmiotu sporu oraz o sposobie rozstrzygnięcia sprawy (w przypadku jej zakończenia)

Najlepsze jednak przed nami, dzięki rozwojowi technologii.

PISP informuje użytkownika o terminach rozpraw przyszłych i historycznych. Umożliwia użytkownikowi dostęp do zapisu audio lub audio-video rozprawy (e-protokół).

Znajdziesz je w zakładce „Posiedzenia” w czwartym dniu roboczym od daty jego sporządzenia.

Zapis audio posiedzenia lub jego streaming zamawiamy w odpowiedniej zakładce
il. 13. Tutaj znajdziesz informacje o posiedzeniach sądu i złożysz wnioski.

Prócz możliwości pobrania lub odsłuchania e-protokołów użytkownik może w Portalu Informacji Sądu

złożyć wniosek o przeprowadzenie rozprawy odmiejscowionej, wniosek o strumieniowanie sprawy on-line lub wniosek o
wykonanie automatycznego rozpoznania mowy na tekst.

to wszystko powoduje, że rozprawy mogą przenieść się do świata wirtualnego. Nie da się ukryć, że pandemia drastycznie odmienia to w jaki sposób zaczynają funkcjonować urzędy i Sądy.

Pełną informację o korzystaniu z PISP znajdziesz na stronie: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/help

Sąd rejonowy przez Internet w świetle prawa

Opcja przeprowadzenia sprawy w sądzie rejonowym przez Internet wiąże się z takim oto przepisem.

Prawo do Sądu on-line

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”:

 1. rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących;
 2. przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu;
 3. jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.

Dz.U.2020.374, Art. 15zzs1. 366 [Rozprawa odmiejscowiona w postępowaniu cywilnym; zarządzenie przeprowadzenia posiedzenia niejawnego zamiast rozprawy lub posiedzenia jawnego]

Jak pobrać dokumenty z sądu rejonowego?

Oczywiście wciąż pozostajemy przy temacie Portalu Informacji Sądu. Aby pobrać dokumenty z Sądu Rejonowego przez Internet musimy wykonać po kolei dwie czynności:

A. Uzyskać dostęp do akt sprawy
 1. Logujemy się do portalu.
 2. Po lewej stronie wchodzimy w zakładkę „wnioski”.
 3. Klikamy zakładkę „złóż wniosek”.
 4. Klikamy „Wniosek o udzielenie dostępu do sprawy”
 5. Uzupełniamy formularz. Potrzebne dane: sąd, wydział, repertorium, numer sprawy, rok oraz rola w sprawie. Oczytamy je z sygnatury sprawy. Np. sygnatura I Nc 22/18 to: I Wydział, Repertorium Nc, numer sprawy: 22, rok 2018, rola w sprawie: pozwany.
 6. Po uzupełnieniu formularza klikamy „dalej”.
 7. Klikamy, że dane zostały poprawnie uzupełnione i chcemy złożyć wniosek

Po zakończeniu na e-mail przyjdzie informacja o uzyskaniu dostępu do sprawy (jak szybko to zależy od poszczególnych sądów). Akta sprawy będą dostępne do przejrzenia dzień po otrzymaniu dostępu do akt sprawy.

B. Pobrać dokumenty dotyczące interesującej nas sprawy
 1. Wybieramy sprawę – klikamy w sygnaturę konkretnej sprawy.
 2. Klikamy zakładkę „Dokumenty” (trzecia zakładka od prawej strony).
 3. Pojawiła się lista dokumentów, które sąd wygenerował w sprawie. Przy każdym dokumencie jest przycisk „Pobierz”.
 4. Przy dokumencie który nas interesuje klikamy przycisk „pobierz”

Tak pobrane dokumenty można np. przekazać do prawnika, który skutecznie poradzi w kwestii oddłużania postępowania sądowego

źr. portal.waw.sa.gov.pl

Czy podane tu informacje były przydatne?

Oceń nas klikając na gwiazdkę

Średnia ocena 4.5 / 5. Liczba głosów: 8

Nikt jeszcze nie głosował. Bądź pierwszy!

Podobne wpisy

3 komentarze

 1. Mam jedno pytanie związane z artykułem. Czy posiadanie konta i podglądanie przebiegu sprawy czy też zaznajomienie się z wyrokiem poprzez internet powoduje, że ten wyrok uznaje się za dostarczony stronie? Inaczej- czy wersja papierowa nie musi już zostać dostarczona?

  1. Dzień dobry, proszę zwrócić uwagę, że ten portal nie obsługuje tylko jednego rodzaju postępowań. W artykule skupiamy się jedynie na podstawach tematu. Istnieją doskonałe portale roztrząsające takie kwestie prawne od strony czysto technicznej. Dlatego jeśli chce Pan(-i) zgłębić temat to podpowiem, że np. w sprawach karnych doręczanie odbywa się aktualnie na zasadach: https://sip.lex.pl/procedury/sposoby-doreczania-decyzji-procesowych-w-postepowaniu-karnym-1610615777, a np. w sprawach cywilnych https://www.arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/s607/ Jeśli potrzebuje Pan(-i) konsultacji w konkretnym przypadku zapraszam do kontaktu na adres prawnicy@mamdlugi.pl

Zostaw swój komentarz...